2 thoughts on “Động lực để Tôi phục vụ cộng đồng- Phản hồi của khách

  1. Chào cô.gần nhà e có 1 thầy bói
    Nhà e có 1 cái nhà cho thuê nhiều người vào hỏi nhưng vào ở không đến 1 tuần lại trả nhà.ma nhà e có đi xem là nói rất nhiều vong giờ e ko bik làm ntn.

Add Comment